CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前

新商盟论坛 2022-04-30 17:36 阅读(52)
CAPSTAN(澳门版)CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前基本信息

 • 单盒价格:
 • 单盒(包)支数:
 • 20 支
 • 烟长:
 • 84 毫米
 • 烟气一氧化碳量:
 • 毫克
 • 焦油含量:
 • 13 毫克
 • 烟气烟碱量:
 • 1.0 毫克
 • 类型:
 • 烤烟型
 • 一条烟价格:
 • 包装形式:
 • 条盒硬盒
 • 销售形式:
 • 各项指标得分(已有992人查看此香烟) 口 味:CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前

  外 观:CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前

  性价比:CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前

  综 合:CAPSTAN(澳门版) | 单盒价格上市后公布 目前

  网友评论

关注下面的标签,发现更多相似文章 本文TAG标签:
您好,请文明评论,不得违反国家法律法规!